REACH/ restricted substances

We weten bijna allemaal dat er iets met AZO kleurstoffen aan de hand is. We hebben ook allemaal wel eens van een nikkelverbod gehoord. Maar hoe deze regels nu precies in elkaar zitten weten niet veel mensen. Wel druppelt het steeds meer door dat er de laatste jaren vele nieuwe regels zijn en dat er behoorlijk op gecontroleerd wordt. REACH is ondertussen een veelgebruikte term geworden. Dit is een belangrijk deel van de Europese regelgeving omtrent verboden en gelimiteerde substanties. Velen huiveren er een beetje bij, omdat het zo lastig te doorgronden is wat het voor jouw producten betekent. Daar is iets aan te doen…

Kleurstoffen (verf, pigmenten en de dragers van pigmenten), finish-chemicaliën (bleken, waterafstotend of antibacterieel maken, kreukvrij, easy care, etc.), hulpmiddelen bij diverse processen (katalysatoren, oplosmiddelen, etc.), er worden vaak chemicaliën gebruikt bij diverse processen in de textiel. Deze chemicaliën kunnen slecht zijn voor het milieu, slecht voor de mensen die met de chemicaliën zelf of de kleding waar het in voorkomt werken en natuurlijk slecht voor de consument. Zo zijn er bijvoorbeeld kankerverwekkende, irriterende en allergie opwekkende substanties.

Meer over REACH, de officiële informatie waaronder de inhoud van de wetgeving (incl. Annex XVII, SVHC candidate list, etc.)  is te vinden op: ECHA .

Voor meldingen van artikelen die van de Europese markt teruggetrokken zijn (!): RAPEX.

Veel bedrijven hebben een lijst met gelimiteerde substanties, vaak RSL (Restricted Substances List) genoemd. Een mooi voorbeeld is te vinden bij Levi’s . En een overzicht van de regelgeving wereldwijd bij de AAFA. Hierin zijn dus ook de verwijzingen naar REACH te vinden, maar bv. ook naar de Japanse en Chinese regels.

In diverse lijsten waaronder ook die van Levi’s vind je meer dan wetgeving. Er zijn namelijk ook chemicaliën die (zeer) verdacht zijn, of zelfs bewezen slecht voor mens en milieu, maar alleen nog niet in de wet verwerkt. Bedrijven zijn in principe vrij om die toe te voegen en geven daarmee blijk van hun maatschappelijke betrokkenheid.

REACH is niet de enige wetgeving, andere belangrijke voorbeelden van wetgeving m.b.t. kleding: biocides (bestrijdingsmiddelen), formaldehyde en dimethylfumarate.

We kunnen veel informatie vinden op het internet, maar toch kunnen veel vragen overblijven, zoals:

  • Welke wetgeving speelt een rol en welke niet voor mijn producten?
  • En welke chemicaliën zijn ook daadwerkelijk te vinden in mijn collectie?
  • Weten mijn fabrikanten hoe ze ermee om moeten gaan en hoe maak ik goede afspraken?
  • Moet ik testen en zo ja waarop dan?
  • Welke wetgeving is EU breed en wat is door deelstaten zelf bepaald?
  • Biedt Eco-labelling zoals Ökotex-standaard-100 een oplossing?
  • Is Amerika het strengst?
  • En hoe is het met regels andere landen buiten de EU? (nieuwe regels in Zuid-Korea!)

===================================================

Q&A Quality Assistance kan ook bij dit onderwerp ondersteunen.

Voor meer informatie neem contact op met Chris Koeleman, per e-mail (c.koeleman@quality-assistance.nl)  of telefonisch: 06 – 443 98 216 of eventueel via Linkedin).

Graag heb ik ook je feedback op dit artikel! Heb je er een mening over, is er iets onduidelijk, of heb je een ‘voutje’ ontdekt, geef het aan.

Leave a Reply